Impact factor (WEB OF SCIENCE - Clarivate)

2 year: 7.664 | 5 year: 7.127

Articles

Zheng Guo et al.

Zheng Guo1,2,3*, Ruoyu Meng4*, Yulu Zheng1,2,3*, Xingang Li1,2,3, Ziqi Zhou5, Leilei Yu6, Qian Tang7, Ying Zhao8, Monique Garcia1,2,3, Yuxiang Yan8, Manshu Song2, Lois Balmer1,2,4, Jun Wen10, Haifeng Hou2,11, Xuerui Tan12, Wei Wang1,2,3,9,11,12,13, Suboptimal Health Study Consortium (SHSC) and the Global Health Epidemiology Research Group (GHERG)

| J Glob Health 2022;12:04077

Adrian P Mundt et al.

Adrian P Mundt1,2, Sabine Delhey Langerfeldt1, J Maphisa Maphisa3, Oumar Sourabié4, Blaise Nguendo Yongsi5, Enzo Rozas Serri2,6, Jean C Bukasa Tshilonda7, Jeronimo H Te8, Mary A Bitta9,10, Lipalesa Mathe11, Olive Liwimbi12, Palmira Fortunato dos Santos13, Olayinka Atilola14, Stefan Jansen15, Jean A Diegane Tine16, Clementina Akran17, Abdul Jalloh18,19, Ashraf Kagee20,21, Elizabeth S Van Wyk21, Jimmy B Forry22,23,24, Mwiya Liamunga Imasiku25, Handrick Chigiji26, Stefan Priebe27

| J Glob Health 2022;12:04054

Ainul NM Hanafiah et al.

Ainul NM Hanafiah1, Jens Aagaard-Hansen2,3, Julius CH Cheah4, Shane A Norris3, Zulkarnain BA Karim 1, Jutta KH Skau3, Zainudin M Ali5,6, Regien Biesma7, Priya Matzen8, Lokman H Sulaiman9,10, Mark Hanson11

| J Glob Health 2022;12:04053