Impact factor (WEB OF SCIENCE - Clarivate)

2 year: 7.664 | 5 year: 7.127

Articles

Alex Dickinson et al.

Alex Dickinson1,2,3*, Lucy Gates2,4, Cheryl Metcalf2,3,4,5, Charlotte Owen6, Sisary Kheng3,7, Carson Harte3,8, Sam Bunthoeun7, Sam Simpson3,8, Peter Worsley2,4, Chantel Ostler2,3,4,9, Maggie Donovan-Hall2,3,4, Amos Channon3,6*

| J Glob Health 2022;12:04083

Isabela Campeti Cuoghi et al.

Isabela Campeti Cuoghi1, Mariana Furlani da Silva Soares1, Gustavo Motta Cabello dos Santos2, Francisco José Candido-dos-Reis2, Omero Benedicto Poli-Neto2,3, Jurandyr Moreira de Andrade2, Priscila Longhin Bosquesi1,4, Leonardo Fleury Orlandini2, Daniel Guimarães Tiezzi1,2,3

| J Glob Health 2022;12:04061

Zheng Guo et al.

Zheng Guo1,2,3*, Ruoyu Meng4*, Yulu Zheng1,2,3*, Xingang Li1,2,3, Ziqi Zhou5, Leilei Yu6, Qian Tang7, Ying Zhao8, Monique Garcia1,2,3, Yuxiang Yan8, Manshu Song2, Lois Balmer1,2,4, Jun Wen10, Haifeng Hou2,11, Xuerui Tan12, Wei Wang1,2,3,9,11,12,13, Suboptimal Health Study Consortium (SHSC) and the Global Health Epidemiology Research Group (GHERG)

| J Glob Health 2022;12:04077