Impact factor (WEB OF SCIENCE - Clarivate)

2 year: 7.664 | 5 year: 7.127

JoGH

Chuandi Zhou et al.

Chuandi Zhou1*, Shu Li2*, Luyao Ye1*, Chong Chen1, Shu Liu3, Hongxia Yang4, Peng Zhuang5, Zengye Liu6, Hongwen Jiang7, Jing Han8, Yiping Jiang9, Liqin Zhou10, Xiyuan Zhou11, Jun Xiao12, Cangxia Zhang13, Lihui Wen14, Changjun Lan15, Yuqing Wang16, Tao Sun17, Li Jiang18, Peipei Xie19, Fan Chen20, Ge Liang21, Dongdong Fu22, Tianzi Zhang23, Xuetao Shi24, Zhengyu Song25, Xinghong Liu26, Shanshan Li27, Pengcheng Li28, Xiangzhou Xu29, Qinfeng Wei30, Weibang Wang31, Xionggao Huang32, Zhen De33, Aijun Deng34, Lin Ding35, Xiuhong Pan36, Haiyan Wen37, Zhongchen Zhang38, Hongbin Lv39, Jian Zhang40, Xuemin Tian41, Zhen Deng42, Hua Wang43, Fang Wang44, Yu Wang45, Hongchao Zhao46, Yanhong Fang47, Yuyu Wu48, Yufeng Wu49, Nian Shen50, Bo Li1, Xiaorong Li51, Hong Dai52, Naiqing Zhao53, Xiaodong Sun1, Zhi Zheng1†, Kun Liu1†, Xun Xu1

| J Glob Health 2023;13:04126

Soo Chin Chan et al.

Soo Chin Chan1, Julia Patrick Engksan1, Jayakayatri Jeevajothi Nathan2, Jaspreet Kaur Sekhon2, Norita Hussein2, Anwar Suhaimi1, Nik Sherina Hanafi2, Yong Kek Pang3, Saari Mohamad Yatim4, G M Monsur Habib5, Hilary Pinnock6, Ee Ming Khoo2; RESPIRE Collaboration

| J Glob Health 2023;13:04099